Quên mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhập địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu.

quên mật khẩu: gửi email

Một email đã được gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp.

  • Nếu bạn đã yêu cầu một mật khẩu mới nhưng không nhận được email đặt lại mật khẩu của mình
  • 1. Kiểm tra thư rác hoặc thư mục rác thư trong tài khoản email của bạn.
  • 2. Hãy thử đặt lại mật khẩu của bạn một lần nữa.
  • 3. Nếu bạn vẫn không nhận được email sau khi yêu cầu đặt lại mật khẩu, hãy chờ 24 giờ và thử lại.