LỢI ÍCH CỦA THÀNH VIÊN SINH VIÊN

{{ desc }}

Phiếu giảm giá đã hết hạn :-(

Thật không may, tài khoản của bạn đã cho thấy rằng bạn đã tốt nghiệp và không còn đủ điều kiện để có chiết khấu. Nếu đây là lỗi, xin vui lòng chỉnh sửa hồ sơ tài khoản sinh viên của bạn.
Điều khoản và Điều kiện

THÔNG TIN THÀNH VIÊN CỦA SINH VIÊN

Email sinh viên:* {{ renderData.stdInfo.studentEmail }}
Ngày sinh:* {{ renderData.stdInfo.birthMonth }}/{{ renderData.stdInfo.birthYear }}
Trường học:* {{ renderData.stdInfo.schoolName }}
Giờ học :* {{ renderData.stdInfo.admissionYear }}- {{ renderData.stdInfo.graduationYear }}

Xác minh đã thông qua

Mã giảm giá :

{{ renderData.coupon.couponCode }} THÊM {{ renderData.coupon.sales }}% OFF {{ endDate }}
Sao chép thành công

LỢI ÍCH CỦA THÀNH VIÊN SINH VIÊN

{{ desc }}

  • Điền thông tin
  • Xác nhận hộp thư
  • Nhận phiếu giảm giá

Mã giảm giá :

THÊM {{ renderData.coupon.sales }} % OFF
hơn {{ amount }}

Điều khoản và Điều kiện

1 Đăng ký tại SHEIN và hoàn thành xác minh sinh viên, để được ưu đãi cho sinh viên.

2 Ưu đãi cho sinh viên có giá trị đến năm tốt nghiệp

3 Khi bạn đã hoàn tất xác minh, bạn sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt cho các đơn hàng của bạn.

4 Hãy giữ theo dõi,vì có thể có thêm ưu đãi cho sinh viên trong tương lai đến các tài khoản đã được xác minh.

{{ htmlDecode("5 Thứ năm.Học sinh ở trường trung học cơ sở trở lên đủ điều kiện giảm giá cho học sinh.") }}

{{ htmlDecode("SHEIN bảo lưu tất cả những quyền cho các diễn giải cuối cùng cho hoạt động này") }}

Successfully verified

APP

Tải xuống để thưởng thức

{0} OFF đơn hàng
thứ nhất

Mã số: {0}