• Trang chủ
  • Thông báo về Quyền sở hữu trí tuệ

Thông báo về Quyền sở hữu trí tuệ

SHEIN tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn bị sao chép theo cách tạo thành thương hiệu hoặc vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn bằng cách báo cáo tới copyright@shein.com. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng các quyền của chủ sở hữu với bất kỳ mối quan tâm nào họ có thể có về bất kỳ tranh chấp IP bị cáo buộc nào.

 

Để khiếu nại về bản quyền hoặc nhãn hiệu, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

  • Mô tả về quyền sở hữu trí tuệ mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm;
  • Một mô tả hoặc liên kết web của sản phẩm bạn khiếu nại đang bị vi phạm;
  • Thông tin liên hệ của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail;
  • Một tuyên bố của bạn được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin trước khi thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu quyền IP hoặc được ủy quyền hành động theo quyền của chủ sở hữu bản quyền.

 

 

Lưu ý: Quy trình này chỉ dành riêng cho việc thông báo SHEIN rằng tài liệu có bản quyền của bạn đã bị vi phạm.

Thông báo bản quyền


Tất cả nội dung được đưa vào hoặc cung cấp thông qua trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ của SHEIN; chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, biên dịch dữ liệu và phần mềm là tài sản của SHEIN và được luật bản quyền quốc tế bảo vệ.

Thông báo Thương hiệu


SHEIN cũng là chủ sở hữu thương hiệu "SHEIN" được đăng ký ở nhiều quốc gia. Không được sử dụng thương hiệu và trang phục thương mại của SHEIN liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của SHEIN, theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn giữa khách hàng hoặc theo bất kỳ cách nào làm mất uy tín hoặc làm mất uy tín SHEIN.

APP

Tải xuống để thưởng thức

10% OFF đơn hàng
thứ nhất

Mã số: fvn10